حقوق

مشاهده همه 11 نتیجه

 • 24,000 تومان

  آشنایی با ویژگی‌های حسابرسی و حقوق صاحبان سهامداران

 • 37,000 تومان

  یکصد سال مستندات قانونی آب در ایران

 • 27,000 تومان

  قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در حقوق جزای بین‌الملل و حقوق داخلی

 • 50,000 تومان

  تحلیل نسل چهارم حقوق بشر و نقش این نسل در حمایت از کرامت انسانی

 • 21,000 تومان

  حقوق تجارت ۳

 • 24,000 تومان

  بررسی علل عدم الحاق ایران و آمریکا به دیوان بین‌المللی کیفری

 • 24,000 تومان

  شخصیّت حقوقی سازمان‌های غیر دولتی

 • 30,000 تومان

  بررسی تطبیقی ادله اثبات دعوی درفقه و حقوق کیفری

 • 27,000 تومان

  قواعد فقه مدنی

 • 44,000 تومان

  بررسی جایگاه انفال و اراضی ملی در نظام حقوقی ایران

 • 35,000 تومان

  خاستگاه تعارض ادلّه در قضاوت و راه کارهای رفع آن