فرهنگ و نهادها

مشاهده همه 4 نتیجه

 • 25,000 تومان

  ابعاد پنهان برنامه درسی و جامعه پذیری

 • 25,000 تومان

  نقش زنجیره ارزش دانش در تعالی سازمان

 • 22,000 تومان

  مقدمه‌ای بر مکانیابی و ارزیابی عملکرد کتابخانه‌های عمومی شهرها

 • 17,000 تومان

  توانمند‌سازی منابع انسانی